Historische reconstr. "Broerenhof"

De straatjes "Achter de Broeren" en de "Vossensteeg" worden historisch gereconstrueerd en herbouwd. In de teruggebrachte authentieke bebouwing zal met name gewoond kunnen worden. Het "Broerenhof" biedt tevens ruimte aan cafés, eethuisjes, kunstenaarsateliers en werkplaatsen van ambachtslieden. Ook is het voorstel de waterloop de "Kleine Aa" voor een gedeelte terug te brengen. De winkels aan de overkant, waar onder meer Hudson’s Bay zich vestigt, krijgen meer ruimte in de vorm van groen, terrassen en wandelgebied. De nieuwe dynamiek in dit gebied zal bijdragen aan het ontstaan van nieuwe looproutes, waardoor andere binnenstadsdelen westenlijk sneller worden bezocht.

We hebben een aantal partners gevonden waarmee we de intentie hebben dit plan uit te voeren. Dit zijn Jansen Vastgoed bv, Trebbe Oost & Noord bv en Van Beek Lederwaren.

 • In de jaren zestig is een groot gedeelte van de historische bebouwing gesloopt i.v.m. de komst van het nieuwe winkelcentrum.

 • De geschiedenis van deze plek en de sfeer uit het verleden is daarmee verloren gegaan. Hier heel goed te zien op de foto's.

 • De Broerenkerk vervult ook vandaag nog een belangrijke functie. Helaas zijn de karakteristieke huisjes/werkplaatsen verdwenen!

 • Het Broerenkwartier met winkelcentrum is gesitueerd aan de noordkant van de binnenstad en grenst aan de Thorbeckegracht.

 • Het voorstel is om de winkelpanden (grijs), waarin o.a. Kruitvat, Van Van Beek Lederwaren en Xenos gehuisvest zijn, te slopen.

 • Aan de hand van het kadastraal minuutplan 1832, oude foto’s en enkele oude bouwaanvragen, is het nieuwe plan vormgegeven.

 • In potentie is dit het mooiste plein van Zwolle. Met de terug te brengen straatjes wordt een gehavende pleinwand in ere hersteld.

 • Een vogelvlucht perspectief vanuit het noorden zoals het nu is, het Broerenkerkplein met in het grijs de te slopen winkelpanden.

 • Het Broerenkerkplein behoudt de groenfunctie voor spelen, lezen en luieren aan de waterkant. Het "Broerenhof" is geboren!

 • De Xenos t/m Kruidvat panden stammen uit de jaren van vernieuwing en vooruitgang!

 • In de Zwolse volksmond worden de Xenos t/m Kruidvat panden de allerlelijkste panden van de Zwolse binnenstad genoemd!

 • Het plan "Broerenhof" sluit daarnaast op vele onderdelen aan bij de Strategische Visie Binnenstad van de gemeente Zwolle.

 • Vanuit de Dijkstraat komend is de ontvangstruimte van de binnenstad een "rommelige" fietsenstalling op het Meerminneplein!

 • De Vispoortenplas wordt weer een pleintje en krijgt opnieuw de entreefunctie aan deze belangrijke noordkant van de binnenstad.

 • Het vertrouwde V&D is verdwenen. Wie had dit ooit kunnen denken! Het Canadese warenhuis "Hudson's Bay" opent "soon".

 • Het forse pand blijft vanuit de Vispoortenplas goed zichtbaar. Op dit punt kunnen stadsbezoekers diverse routekeuzes maken!

 • Een vogelvlucht perspectief vanuit het zuiden zoals het nu is, het Broerenkerkplein met in het grijs de te slopen winkelpanden.

 • Binnen het plan zijn er mogelijkheden om een ondergrondse fietsenstalling te integreren. De "Kleine Aa" zorgt voor dynamiek.

 • Het smalle, door sommigen aangeduid als "unheimisch gebied" tussen de diverse jaren zestig winkelcentrum blokken.

 • Het gebied, waar onder meer Hudson’s Bay zich vestigt, krijgt meer ruimte in de vorm van groen, terrassen en wandelgebied.

 • Het Xenos pand staat veel te dicht op de Broerenkerk waardoor de zichtlijn langs deze kant beperkt wordt.

 • Als de Xenos t/m Kruidvat panden worden gesloopt en het plan "Broerenhof" wordt uitgevoerd, ontstaat een ruim tussengebied.

 • Het gebied rondom de Broerenkerk wordt met de "Kleine Aa", het groen, terrasjes en het "Broerenhof" heel uitnodigend.

 • Zaterdagochtend 27-05-2017 - De Stentor komt met artikel over "Broerenhof" - Blad 01

 • Zaterdagochtend 27-05-2017 - De Stentor komt met artikel over "Broerenhof" - Blad 07